Aftryksmaterialer

Aftryksmaterialer findes som udgangspunkt i 2 forskellige versioner, 1:1 silikonematerialer, hvor man enten blander de to materialer (Base og Hærder) i hånden eller ved hjælp af nogle dobbeltpatroner hvortil der kræves særlige blandespidser. De materialer der blandes i hånden, kommer i bøtter med forskellig mængde, alt efter behov. Det svinger fra 2×10 ml. der passer til 1-2 øreaftryk og op til 2×10 liter. Til disse materialer bruger man en manuel sprøjte til at presse materialet ind i øret med. Der findes også 1:1 aftryksmaterialer der leveres i dobbeltpatroner med 2×25 ml. i. Det er til disse patroner, der bruges særlige blandespidser. Desuden skal man også bruge en aftrykspistol. De findes i både manuel og elektrisk version. Se mere om aftrykspistoler og sprøjter her. Blandt aftryksmaterialer kan nævnes Otoform fra Dreve, Frikosil fra Frisch og Addition fra Detax. Der findes forskellige versioner med forskellige egenskaber i forhold til hvilke aftryk man skal tage og hvilken øreprop man skal ende ud med. Som udgangspunkt kan man finde en egnet aftryksmasse hos alle 3 producenter. I Dreves og Detax kataloger kan man finde en matrix over deres forskellige materialer og deres egenskaber. Man definerer hårdheden på det hærdede materiale med enheden Shore. Shore 0 er nærmest samme konsistens som vand og Shore 100 er næsten som sten. De fleste aftryksmaterialer har en shore på mellem 25 og 40. Til et høreapparat der sidder langt inde i øret, CIC (complete in the canal) bruges materiale med en lav shore, oftests 25-30 og til en prop der skal bruges ved et kraftigt høretab og derfor skal være tæt, bruges shore 40. Nogle materialer skifter farve når de er hærdet færdig og nogle ekspandere i øregangen, når det er sprøjtet ind. Det kan være en god egenskab, hvis man har brug for at den færdige øreprop, skal sidde ekstra tæt i øregangen.

3241 mischkanuele gruen
201050 bea neu
04243 addition rapid Faltschachtel 2

Hjælpematerialer til aftrykstagning

For at kunne lave et godt aftryk, er det vigtigt at have de rigtige værktøjer og hjælpematerialer. Følgende anbefales:

Otoskop til at kigge i øret og sikre at der ikke er noget der umuliggør et aftryk. Vi forhandler Heines otoskoper og har altid Mini 3000 på lager, både med fiberoptik (varenummer 540, ingen pære i synsfelt) og uden fiberoptik (varenummer 541, lille pære i synsfelt). Heine lyspen er utrolig god til at skabe overblik, så man skånsomt kan placere aftrykspuder i øregangen. Engangsspidser til ototskoperne findes i 2,5 mm. og 4 mm. (varenummer 2,5 mm. 100213 og 4 mm. 100214)

540 mini 3000
560 heine c mini leuchtstab
1633 einmaltrichter
1634 einmaltrichter

Derudover har vi et godt og billigt videootoskop fra Bebird (varenummer 26642). Det bruges med en app på mobiltelefonen. Kan både optage video og tage billeder til evt. dokumentation. Bemærk at vores Bebird er CE mærket.

26642

Aftrykspuder til at placere inderst i øret og forhindre aftryksmateriale i at komme for langt ind. Alle øre er forskellige, der er både smalle og store øregange, så der er forskellige størrelser og materialer på disse aftrykspuder. De findes i skumgummi, med og uden ventilation og i vat. Vi forhandler aftrykspuder fra Dreve, Egger og Frisch. De mest populære er Dreves skumpuder nr. 565 (rød) og 566 (gul, til smalle øregange og dybere aftryk. Frisch har både skumpuder, nr. 101033 (hvide til tynde øregange) og 101034 (rød til alm. øregange) Frisch har også aftrykspuder i vat i 3 forskellige størrelser, 101025 (small), 10126 (medium) og 101027 (large). Egger har nogle i vat, der er lige mellem Frisch small og medium, nr. 27811.

565 abdruckpads
566 abdruckpads
101034
5671 abdruckpad belueftet
5674 abdruckpad belueftet blau

Aftrykssprøjter og pistoler til at sprøjte aftryksmaterialet ind i øret. Til de 2 komponent der blandes i hånden, bruges aftrykssprøjter med eller uden reservoir. Uden reservoir findes 2 udgaver, en med 3 mm. spids (varenummer 101070) og en